Dokumenty dla rodziców

Poniżej znajdują się dokumenty dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2022-23 (link)

Umowa zajęć w roku szkolnym 2022-23 (link)

Zasady wystawiania faktur i innych dokumentów

Przypominamy, iż aby uzyskać fakturę lub inne zaświadczenie, konieczne jest posiadanie opłaconych wszystkich opłat. Aby otrzymać dokument za określony okres, prosimy o przesłanie danych które mają się znaleźć na fakturze.

Przypominamy, że o faktury można ubiegać się tylko w aktualnym miesiącu: czyli faktury za styczeń wystawiamy tylko w styczniu, itd. Mail z prośbą o fakturę należy wysłać na kontakt@a2050.pl W treści maila należy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której jest zapisane.

Zasady rezygnacji z zajęć

Zgodnie z umową rezygnację należy złożyć przed końcem miesiąca kalendarzowego – tylko w takiej sytuacji, składki w kolejnym miesiącu nie będą już naliczane. Aby zrezygnować z zajęć należy:

  1. Pobrać dokument rezygnacyjny (przycisk poniżej).
  2. Wypełnić i podpisać dokument rezygnacyjny.
  3. Zrobić skan do pliku PDF i przesłać na adres: kontakt@a2050.pl (w godzinach 10-15)

Tylko po przesłaniu pliku będziemy mogli wykreślić Państwa z listy uczestników.